Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne, uprzywilejowane lub chronione tajemnicą zawodową informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. Kancelaria RAMS (Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Rams) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane w treści wiadomości lub jej załączników bez jej pisemnej zgody.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, privileged or protected by professional secrecy material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer. Kancelaria RAMS (Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Rams) is not liable if an email or attachment is altered without its written consent.