Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Rams jest właścicielem praw autorskich do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych na portalu internetowym prowadzonym pod adresem www.marcinams.pl. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do kancelarii RAMS lub są przez nią licencjonowane.