Pomagamy uczestnikom wypadków i zdarzeń drogowych uzyskać należne im odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

– doradzamy jak przygotować dokumentację i jak przygotować się do sprawy

– reprezentujemy Klientów w kontaktach z ubezpieczycielem i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG)

opiniujemy propozycje ugodowe i sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczycieli 

– przygotowujemy pozwy o zapłatę przeciwko ubezpieczycielom

–  skupiamy się na uzyskaniu pełnego odszkodowania, w tym:

  • kosztów leczenia i rehabilitacji
  • kosztów prywatnych opinii medycznych
  • zadośćuczynienia za krzywdę
  • zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej
  • kosztów naprawy samochodu
  • kosztów najmu samochodu zastępczego
  • kosztów holowania i noclegu
  • renty i renty tymczasowej

– pomagamy w ustaleniu sprawcy wypadku, w tym na etapie postępowań przygotowawczych i sądowych

– reprezentujemy Klientów w kontaktach z organami ścigania i sądami

– sporządzamy sprzeciwy o wyroków nakazowych i wnioski o uchylenie mandatów kranych

– analizujemy i kwestionujemy kosztorysy (kalkulacje) sporządzane na zlecenie ubezpieczycieli

– oceniamy czy miał miejsce przypadek tzw. szkody całkowitej

– weryfikujemy prawidłowość wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia Autocasco (AC)