Od początku działania naszej Kancelarii świadczymy kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

 

Naszą głównym atutem jest szybkie udzielanie konkretnych odpowiedzi na pytania Klientów.

 

Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich aspektach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej:

– prowadzimy sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)

– udzielamy porad z zakresu kodeksu spółek handlowych i spraw korporacyjnych

– sporządzamy projekty uchwał i przygotowujemy zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy

– sporządzamy umowy i porozumienia, w tym kontrakty menadżerskie

– przygotowujemy wezwania do zapłaty i oświadczenia o potrąceniu

– prowadzimy negocjacje z dłużnikami i wierzycielami

– reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych

– pomagamy zabezpieczyć majątek przedsiębiorstwa

– pomagamy w kwestiach prawa pracy

– prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników