Doradzamy i prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

W szczególności przygotowujemy profesjonalne:

– opinie prawne

– umowy i porozumienia

– pozwy, odpowiedzi na pozew oraz inne pisma procesowe:

  • sprzeciwy od nakazów zapłaty
  • wnioski o zawezwanie do próby ugodowej
  • wnioski o zniesienie współwłasności
  • wnioski  o ustanowienie służebności
  • wnioski o dział spadku
  • wnioski egzekucyjne

wezwania do zapłaty i oświadczenia o potrąceniu (kompensaty)

 

Dokonujemy szczegółowej analizy szans i ryzyk procesowych, a następnie wskazujemy najbardziej
korzystne rozwiązania.

Reprezentujemy naszych Klientów przed wszelkimi sądami i organami, a także prowadzimy w ich imieniu negocjacje ugodowe.