Zapewniamy w szczególności:

obsługę transakcji sprzedaży i zakupu nieruchomości (także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami)

– regulacje stanów prawnych nieruchomości (tzw. czyszczenie ksiąg wieczystych)

– przygotowywanie projektów umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny i innych

– sprawdzanie i negocjowanie treści umów developerskich, umów inwestorskich, o roboty budowlane i innych

– doradzanie w procesie zniesienia współwłasności, podziału i łączenia nieruchomości

– pomoc w ustaleniu dostępu nieruchomości do drogi publicznej

(zjazd z drogi publicznej, służebność drogi koniecznej, droga wewnętrzna)

– konsultacje na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany

– doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia terenu (w tym odrolnienie gruntu)

– kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i pośredników

– reprezentację we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości:

  • zasiedzenie nieruchomości
  • wywłaszczenie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • służebność przesyłu
  • dział spadku obejmującego nieruchomość
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • egzekucja komornicza z nieruchomości
  • eksmisja osób i rzeczy
  • reprywatyzacja (pomagamy w odzyskaniu utraconego mienia)