W ramach tej specjalizacji oferujemy w szczególności:

– kompleksową obsługę prawną zarządców dróg publicznych i wewnętrznych

– pełną obsługę prawną inwestycji drogowych, w tym obsługę:

 • inwestorów (zamawiających)
 • wykonawców i podwykonawców robót drogowych, mostowych i innych
 • kierowników robót, kierowników projektu, inspektorów nadzoru
 • projektantów i konsultantów

– kierowanie projektami opartymi o FIDIC

– obsługę podmiotów utrzymujących drogi publiczne  (m.in. zimowe utrzymanie) i współpracujących z zarządcami

– konsultację na etapie postępowań przetargowych (przetargi publiczne i prywatne)

– reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z drogami publicznymi:

 • zjazd z drogi publicznej
 • służebność drogi koniecznej
 • kara za zajęcie pasa drogowego
 • lokalizacja reklamy w pasie drogowym
 • umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 • prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym
 • odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
 • odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę lub wywłaszczoną
 • przejazdy pojazdów nienormatywnych
 • zmiana organizacji ruchu (zmiana znaków drogowych)